English &
首 页 产品 维修与保养 工程解决方案 服务与支持 公司概况
产 品 总 览
------------------------
磁场发生/屏蔽和磁性
测量系统
电流/电压/霍尔传感器/
高斯计
被动器件
半导体
工业自动化控制
工业连接器及电缆
电路保护
马达驱动及配件
低压配电产品
电子机械
仪器仪表测衡
安全与信号
光灯指示器与显示
母线排/散热器及五金产品
3C Markets dengpao
   
  
       半导体

     IGBT.................................................................... 

     
HVIGBT............................................................... 

     IPM
.....................................................................

     HVIPM
................................................................

     PFC
...................................................................

     BridgeRectifiers /SCRs
.................................................

     Triacs
..........................................................

     IGBT /MOSFET GATE Drivers/IC
..........................................................

 
               English  Chinese

Copyright © 2009 Lintronics Technology SHENZHEN LTD. / 深圳市凌创集宸科技有限公司 版权所有 粤ICP备10004537号-1